• Peter Farkaš - advokátska kancelária

  Acti labores iucundi

  vedomie vykonanej práce teší

 • Peter Farkaš - advokátska kancelária

  Acti labores iucundi

  vedomie vykonanej práce teší

Služby

V jednotlivých odvetviach práva, tak ako sú uvedené vedľa, Vám poskytneme právne služby osobnou konzultáciou, vyhotovením právnych úkonov, najmä zmlúv, vypracovaním písomných podaní pre súdy a orgány verejnej správy a zastupovaním v konaniach pred týmito orgánmi. Samozrejme, radi splnime aj ďalšie Vaše indviduálne požiadavky.  

Právne služby

 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Konkurzné právo
 • Exekučné právo
 • Pracovné právo
 • Pozemkové právo
 • Správne právo
 • Finančné právo
 • Ústavné právo
 • Obchodné právo
 • Občianske právo
 • Rodinné právo
 • Konkurzné právo
 • Exekučné právo
 • Pracovné právo
 • Pozemkové právo
 • Správne právo
 • Finančné právo
 • Ústavné právo