• Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

  • Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

O nás

Sme tím, disponujúci dostatkom praktických zručnosti a teoretických vedomostí na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby na vysokej odbornej úrovni s výraznou mierou flexibility a lojality.

 

Okrem slovenského jazyka sú naše komunikačné  zručnosti  zamerané na prácu v anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku.