• Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

  • Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

Kontakt

Peter Farkaš,
advokátska kancelária spol. s r.o.
Puškinova 16
080 01 PREŠOV

e-mail: pflegal@pflegal.sk
tel.: +421 51/ 381 16 33
IČ DPH SK2022505254
www.pflegal.sk
 
 
Osobné kontakty:
 

Mgr. Peter Farkaš
advokát
peter.farkas@pflegal.sk

JUDr. Martina Jurigová
advokát
martina.jurigova@pflegal.sk

Mgr.Barbara Drozdová
advokátsky koncipient
barbara.drozdova@pflegal.sk

Mgr. Matej Kapraľ
advokátsky koncipient
matej.kapral@pflegal.sk

Kontaktný formulár