• Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

  • Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

Klienti

Stabilnú klientelu našej spoločnosti predstavujú zmluvné obchodné spoločnosti a ďalšie podnikateľské subjekty, ktorých široka miera požiadaviek a nárokov vyplýva z ich dennej a praktickej podnikateľskej činnosti. Pracujeme ďalej a sme rovnako otvorení  individuálnym požiadavkám klientov, pripravení riešiť ich osobné a  majetkové nároky a požiadavky.