• Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

  • Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

Cena služieb

Formálna a obsahová stránka ocenenia  naších služieb a ďalších nákladov s tým spojených je definovaná najmä znením druhej a tretej časti vyhlašky č. 655/2004 Z.z. v znení zmien o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ďalej právnou úpravou, regulujúcou poskytovanie služieb na vnútornom trhu, spotrebiteľskou právnou úpravou a nepochybne tiež úpravou daňovou a účtovnou.

 

 

 


V závislosti od typológie požadovanej právnej služby, jej časovej a odbornej náročnosti bude klient transparetne, vopred a kedykoľvek v priebehu poskytovania právnej služby informovaný o jej cene, ktorá bude mať svoje písomné vyjadrenie v titule, opravňujúcom nás túto službu poskytnúť.